Planning en fasering

Gepubliceerd op 3 maart 2015

De uitvoering vindt gefaseerd plaats. In 2014 is het verdeelwerk aangepast. In 2015 worden de stuwen
vispasseerbaar gemaakt. De rest van de herinrichting vindt op een later tijdstip plaats.