Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 3 maart 2015

De Baakse Beek wordt ingericht als ecologische verbindingszone, waarbij ook de stuwen vispasseerbaar worden gemaakt. We betrekken daarbij ook de verbetering van de landbouwstructuur, mogelijkheden voor (agrarisch) beheer en de beleving van het gebied.

Op de landgoederen worden maatregelen getroffen om de verdroging van de natuur tegen te gaan en om meer water vast te houden. Het wordt hierdoor vooral in het voorjaar natter. Water en natuur krijgen zo meer ruimte en nieuwe kansen.


Meer over peilbeheer