Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 3 maart 2015

Natuurmonumenten, Landgoed Suideras en Waterschap Rijn en IJssel richten de Baakse Beek zo in dat deze geschikter wordt voor natuur- én waterdoelen, waarbij kansen voor natuur- en waterbeleving worden benut.

Watermolen vispasseerbaar

We maken de watermolen van Hackfort, een stuw en het verdeelwerk op de kruising van de Baakse Beek en de Veengoot passeerbaar voor vissen en we richten de oevers natuurlijker in. Op de landgoederen worden maatregelen getroffen om de verdroging van de natuur tegen te gaan. Door op verschillende plekken in het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot het water vast te houden is er minder kans op wateroverlast en is in droge tijden langer water beschikbaar voor landbouw en natuur.

Landbouw en recreatie

Ook de beleving van het gebied is belangrijk. Het gebied krijgt een natuurlijker uitstraling. Bestaande wandelroutes blijven in tact en er komt een nieuw uitkijkpunt over het beekdal. Door de verkaveling van gronden verbetert de landbouwstructuur. Verschillende organisaties en belanghebbenden zijn bij het opstellen van de plannen betrokken.

Keuzes

De afgelopen periode stelden wij, aan de hand van streefbeelden, een eerste ontwerp op. In dit ontwerp wordt nog een aantal keuzes gemaakt. Het gaat dan vooral om de vorm van de vispassages, de inpassing van de Veengoot en de hoogte van het waterpeil.