Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Samenwerken

Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland hebben afspraken gemaakt over het uitvoeren van diverse waterprojecten in de periode tot en met 2013. Samen werken zij aan een mooi en vitaal Gelderland.

Het waterschap is initiator van het integrale gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot. In het gebiedsproces werkt het waterschap met veel partijen aan de uitvoeringsagenda voor een duurzame ontwikkeling in het gebied van de Baakse Beek-Veengoot. Tegelijkertijd worden al diverse projecten door waterschap, terreinbeherende organisaties en bewoners uitgevoerd die bijdragen aan de uiteindelijke doelstelling 'een stroomgebied op orde'. De projecten die het waterschap uitvoert, worden financieel (mede) mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de provincie Gelderland.