Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Baakse Beek

De Baakse Beek wordt ingericht als ecologische verbindingszone, waarbij ook de stuwen vispasseerbaar worden gemaakt. We betrekken daarbij ook de verbetering van de landbouwstructuur, mogelijkheden voor (agrarisch) beheer en de beleving van het gebied. Vlakbij de aantakking van de Oosterwijkse Vloed leggen we een zogenaamde stapsteen aan.

Oosterwijkse Vloed

Langs de Oosterwijkse Vloed zijn de onderhoudspaden er slecht aan toe. Tegelijk met de herinrichting van de Baakse Beek verbeteren we de beheer- en ondersituatie zodat in de toekomst het onderhoud goed, veilig en efficient kan worden uitgevoerd.


Meer over peilbeheer