Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Gelderland werken samen aan een mooi en vitaal Gelderland. Zij hebben samen afspraken gemaakt over het uitvoeren van diverse waterprojecten in de periode tot en met 2013. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde waterovereenkomst. De projecten worden uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede) mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de provincie. Bij de uitvoering van de verschillende projecten werken we zoveel mogelijk samen met gemeenten en (lokale) belangengroepen.


Provincie Gelderland