Waarom doen we dit?

Door het aanleggen van een meander komt er meer verschil in stroomsnelheid van het water en meer variatie in waterdiepte. In de ondiepe waterstrook kunnen planten groeien en dieren kunnen er bescherming en voedsel vinden. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Door een zomer en een winterbed aan te leggen zorgen we ervoor dat er het hele jaar water in de beek staat. Dit alles levert behalve een mooie natuurlijke beek ook nog schoon water op op!

Water parkeren

Het zomerbed wordt benut voor de basisafvoer, waarin de stroomsnelheid zo hoog mogelijk wordt gehouden. Het winterbed wordt een moeraszone welke extensiever wordt onderhouden. De kades worden verlegd zodat bij hogere afvoeren, in perioden met veel neerslag, het winterbed onder water kan lopen. Zo kunnen we hier water tijdelijk parkeren en beperken of voorkomen we wateroverlast benedenstrooms. Door klimaatverandering zullen we steeds vaker te maken krijgen met extremen. Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden), zoals dat heet, wordt dus steeds belangrijker.