Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Op Landgoed Boven Slinge in Varsseveld is een meander (slinger) aangelegd in de Boven Slinge. Hierdoor ontstaat er meer verschil in stroomsnelheid van het water en meer variatie in waterdiepte. In de ondiepe waterstrook kunnen planten groeien en dieren kunnen er bescherming en voedsel vinden. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. De aanleg van een zomer en een winterbed zorgt ervoor dat er het hele jaar water in de beek staat. Dit alles levert behalve een mooie natuurlijke beek ook nog schoon water op!

Water parkeren

Het zomerbed wordt benut voor de basisafvoer, waarin de stroomsnelheid zo hoog mogelijk wordt gehouden. Het winterbed is een moeraszone welke extensiever wordt onderhouden. De kades zijn verlegd zodat bij hogere afvoeren, in perioden met veel neerslag, het winterbed onder water kan lopen. Zo kunnen we hier water tijdelijk parkeren en beperken of voorkomen we wateroverlast benedenstrooms. Door klimaatverandering zullen we steeds vaker te maken krijgen met extremen. Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden), zoals dat heet, wordt dus steeds belangrijker.