Definitief projectplan vastgesteld

Gepubliceerd op 16 juni 2014

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het projectplan definitief vastgesteld. Dit ligt vanaf woensdag 18 juni digitaal ter inzage.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting begin september 2014 en zijn in november 2014 gereed.