Definitief projectplan ter inzage

Gepubliceerd op 18 maart 2014

Het ontwerp projectplan voor ‘Herinrichting Boven Slinge, traject Varsseveld' is op 25 februari 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.