Start uitvoering begin september

Gepubliceerd op 29 augustus 2014

In de eerste week van september 2014 start de uitvoering van het project.

Kort voor de bouwvak van 2014 heeft Liander een binnen het projectgebied gelegen gasleiding verlegd. Verlegging van deze gasleiding was nodig om de herinrichting van de Boven Slinge mogelijk te maken.

Aannemer Baks Grondverzetbedrijf uit Borculo voert de werkzaamheden uit in opdracht van het waterschap. De firma Baks start met voorbereidende werkzaamheden zoals het maaien van het terrein en verwijderen van beplanting. Vervolgens wordt het grondwerk uitgevoerd. De uitvoeringsduur betreft de maanden september en oktober. In november 2014 is het werk gereed.