Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 11 maart 2014

De Boven Slinge is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), voor vissen. De oevers en aangrenzende terreinen zijn aangewezen als ecologische verbindingszone voor amfibieën (Kamsalamander), zoogdieren (Das) en vlinders (IJsvogelvlinder).

Combineren

Het waterschap is primair verantwoordelijk voor de inrichting van de beek voor vissen (model Winde). Door het verleggen van de beek te combineren met ruimte voor vochtige bossen, struweel, structuurrijke randen, poelen en een variatie aan vochtige/droge/voedselrijke en wat schralere graslanden leveren we ook een waardevolle bijdrage aan de invulling van EVZ voor de overige diersoorten.