Partners

Gepubliceerd op 5 maart 2015

Dit project was onderdeel van de Waterovereenkomst. In de Waterovereenkomst hebben waterschap Rijn en IJssel en provincieGelderland samen afspraken gemaakt over het uitvoeren van diverse waterprojecten in de periode tot en met 2014.


Provincie Gelderland

Partners