Kadeverbetering stroomkanaal Hackfort


Naar de projectenkaart

Kadeverbetering stroomkanaal Hackfort

Waterschap Rijn en IJssel verbeterde de kaden langs het Stroomkanaal van Hackfort. Zo beschermen ze ons beter tegen hoog water.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Askold Huidink: a.huidink@wrij.nl