Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Het Stroomkanaal van Hackfort voert bij een hoge waterstand op de IJssel water af van de Baakse Beek en de Veengoot ter ontlasting van het gemaal Baakse Beek. Om overstroming te voorkomen is het kanaal aan weerszijden voorzien van een waterkerende kade.

Tijdens het hoogwater in januari 2011 zijn langs het opgeleide kanaal op meerdere plaatsen zand meevoerende wellen geconstateerd. Hierdoor ontstonden er twijfels over de stabiliteit van de kaden en ontstond onzekerheid tot welke waterstand nog veilig kon worden gekeerd.

Naar aanleiding hiervan is onderzoek verricht waaruit is geconcludeerd dat t.b.v. het kerend vermogen een verbetering van de kaden nodig is.