Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 11 maart 2014

Bewoners en belanghebbenden nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid van het gebied op zich. Deze vergaande vorm van participatie past binnen de Watervisie. Het beoogt dat een groter maatschappelijk rendement uit het gebied wordt gehaald dan het waterschap zou kunnen verantwoorden. Tegelijk biedt het project een geweldige leerschool over deze vergaande vorm van burgerparticipatie en netwerksamenwerking.