Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 11 maart 2014

Waterschap Rijn en IJssel draagt de zeggenschap over het beheer en onderhoud van Marke Mallem in erfpacht over aan Stichting Marke Mallem. Bewoners en belanghebbenden die zich verzameld hebben in de stichting, verzorgen het beheer. Ook geven ze het gebied langs de Berkel bij Eibergen nieuwe impulsen voor natuur en recreatie. Hiervoor is jaarlijks een onderhoudsbudget van bijna 13.000 euro beschikbaar. Het waterschap blijft betrokken als adviseur.