Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

De bouw van de nieuwe RWZI (rioolwaterzuivering) was onderdeel van het plan Brüggenhütte. Het waterschap en de gemeente Aalten richtten samen het gebied ten noorden van het Duitse hotel Brüggenhütte in, verbeteren de waterkwaliteit en bevorderen de ontwikkeling van milieuvriendelijke kostenbesparende technologie. Het project is uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede) mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de provincie. Op deze manier werken waterschap en provincie samen aan een mooi en vitaal Gelderland (Achterhoek en Liemers).