Planning en fasering

Gepubliceerd op 3 maart 2015

De renovatie van de sluis/stuw is gereed, net als de aanleg van de vispassage in de Bielheimerbeek. De vispassage om stuw/sluis de Pol in de Oude IJssel wordt aangelegd in de loop van 2015.