Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Het gemaal is gerenoveerd omdat de pompen inclusief installatie verouderd waren en niet aan de huidige eisen en wetgeving (arbo) voldeden. Met de renovatie is ook invulling gegeven aan het afvalwaterakkoord (afspraken tussen gemeente en waterschap) tussen gemeenten en waterschap, waarin is afgesproken om de capaciteit van vuilwaterpompen te vergroten om de overstorthoeveelheden uit de gemengde riolering te verminderen.

De samenwerking tussen de gemeente Arnhem en het waterschap leidt op diverse aspecten tot kostenbesparing. Doordat we dit project gezamenlijk voorbereidden en uitvoerden kon synergie (versterkend effect van samenwerking) in werkzaamheden worden bereikt. Naast kostenbesparing heeft de samenwerking een belangrijke kwalitatieve bijdrage een het project toegevoegd. Het gemaal staat in een omgeving waarin stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing een belangrijk aspect is. In het kader van deze ontwikkelingen zijn door de gemeente diverse werkzaamheden uitgevoerd (reconstructie Westervoortsedijk, aanpassingen Oranjewachtstraat en de herinrichting van het Cobercoterrein). Het ontwerp van het Rijngemaal is hierop afgestemd.