Renovatie RWZI Aalten


Renovatie RWZI Aalten

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aalten is gerenoveerd. De betonconstructie van het deel waar het rioolwater binnen komt is aangepast en er zijn maatregelen genomen om stankoverlast tegen te gaan.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Wim ter Voert: w.tervoert@wrij.nl