Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 24 november 2014

Het gedeelte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI (rioolwaterzuivering)) in Aalten, waar het rioolwater binnenkomt moet worden gerenoveerd. De betonconstructie is hier aangetast en verzwakt door het uit het afvalwater afkomstige zwavelgas. Ook is er sprake van stankoverlast, met name op de zuivering zelf.

Rioolgas

Bij de vergisting van organisch afval in rioolwater komt rioolgas vrij. Het bestaat hoofdzakelijk uit methaan (CH4) ,waterstofsulfide (H2S ) en kooldioxide (CO2). Van het afval van één persoon ontstaat dagelijks zo'n 30 liter gas. Het H2S in rioolgas veroorzaakt stank en kan de betonnen rioolleidingen aantasten.

Influent en effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater)

Het vieze rioolwater dat de zuivering binnen komt wordt influent genoemd. Dit water wordt volgens een aantal stappen gezuiverd voordat het als schoon water op het oppervlaktewater geloosd wordt. Het schone water na zuivering noemen we effluent.


Lees ook