Wat hebben we gedaan?

Gepubliceerd op 29 januari 2016

De betonconstructie van het influentgedeelte (waar rioolwater de zuivering binnenkomt) is versterkt en zo aangepast dat deze voortaan bestand is tegen het zwavelgas uit het rioolwater. Ook zijn voorzieningen getroffen om aantasting van het bedrijfsgebouw en de overige delen van de zuivering te voorkomen. Daarnaast zijn nog extra maatregelen genomen om geurklachten te voorkomen.