Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013
De geleidewerken van de bruggen Hoog- en Laag Keppel en van de Sluis in Doesburg voldoen niet meer aan de huidige eisen en moeten vervangen worden.

Geleidewerk

Een geleidewerk of remmingwerk is een constructie (meerpalen of een soort hekwerk) waarmee schepen worden 'afgeremd' als ze een brug of sluis naderen. Ook wordt vaak remmingwerk aangelegd als wachtplaats voor een gesloten brug of sluis. Sluis Doesburg wordt ook gerenoveerd. De sluis is op meerdere plaatsen versleten door het reguliere gebruik en beschadigd door invloed van diverse natuurlijke en mechanische factoren.

Sluis

De sluis in Doesburg stamt uit de periode 1950-1951. Het is een verbindend element tussen de rivier de Oude IJssel met een min of meer vast peil, en de Gelderse IJssel met een sterk variabel peil. De sluis wordt gebruikt door vrachtvaart en ook steeds meer door recreatievaart. De wachtplaatsen bij beide bruggen en bij de sluis worden ook gerenoveerd.


Zie ook