Renovatie stuw Voorst


Renovatie stuw Voorst

De unieke balansstuw Voorst is gemoderniseerd. De stuw kan nu op afstand worden bediend. De karakteristieke bovenbouw bleef behouden. De stuw is nu passeerbaar voor vissen dankzij de aanleg van een vispassage en een stapsteen. De werkzaamheden zijn in 2014 afgerond.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Ronald Stapelbroek: r.stapelbroek@wrij.nl

Projectnieuws

Deze pagina bevat geen inhoud.