Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Stuw Voorst voldoet niet meer aan de huidige eisen. De stuwkleppen dichten onvoldoende af en bediening op afstand is nu niet mogelijk. Bovendien is het wisselen van streefpeil zeer arbeidsintensief doordat betonblokken in of uit de stuw gehesen moeten worden.

Aa-strang

Stuw Voorst is gelegen in de Aa-strang en regelt het waterpeil in het traject tussen Voorst tot iets over de Duitse grens. De stuw is in de jaren '50 gebouwd in het kader van de verbeteringswerkzaamheden aan de Aa-strang. Het waterpeil (streefpeil) in de Aastrang is in de winter lager dan in de zomer.

Erfgoed

De huidige stuw is in Nederland uniek omdat deze werkt volgens het principe van een balansstuw. Dat wil zeggen dat de waterstanden en stroomsnelheden geregeld kunnen worden door het al dan niet plaatsen van grote contragewichten.
De keuze voor deze stuw had destijds te maken met de grote hoeveelheden zand die de Aa-strang meevoert. Door de balanskleppen vermindert de stroomsnelheid in het water bij lage afvoer. Zand kan zich daardoor afzetten bovenstrooms van stuw Voorst. Bovenstrooms de stuw fungeert de Aa-strang dan als zandvang (lokale verbreding van de beek waarin zand sedimenteert zodat het niet de beek stroomafwaarts verondiept). In de praktijk blijkt dit echter slechts beperkt te functioneren. Bij een flinke afvoergolf wordt een deel van het zand alsnog meegenomen en ook benedenstrooms van de stuw afgezet.


Zie ook