Rijnstrangen


Rijnstrangen

Provincie Gelderland wil natuurontwikkeling in de Rijnstrangen te bevorderen. Daarom verhoogt het waterschap het minimum waterpeil in de Oude Rijn. Zo wordt verdroging van de Rijnstrangen tegen gegaan en wordt de kwaliteit en diversiteit van de natuur in het gebied vergroot. Om de nieuwe gewenste waterpeilen daadwerkelijk te kunnen hanteren legde het waterschap in 2014 twee stuwen aan. Op 30 januari 2016 worden de nieuwe peilen ingesteld.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Nicole Otten, n.otten@wrij.nl

Projectnieuws