Zoeken

Mogelijk lager waterpeil Oude Rijn van 15 juli tot 1 oktober

Gepubliceerd op 12 juli 2016

Om de natuurontwikkeling in de Rijnstrangen te bevorderen waterschap Rijn en IJssel sinds eind januari 2016 een nieuw peilregime voor de Oude Rijn. Om de rietontwikkeling te bevorderen mag het waterpeil in schrikkeljaren gedurende de periode 15 juli - 1 oktober 2016 lager worden dan de rest van het jaar.

Lager peil vanaf 15 juli

In schrikkeljaren mag het peil van de Oude Rijn tussen gemaal Kandia en de eerstvolgende stuw tussen 15 juli en 1 oktober wegzakken tot 9,00 m+ NAP. Dit is 1 meter lager dan in andere jaren. Het waterpeil in de Oude Rijn beweegt mee met het Pannerdens Kanaal. Of het peil op de Oude Rijn daadwerkelijk uitzakt naar tot 9,00 m+ NAP is dus afhankelijk van het peil op het Pannerdens Kanaal. Vanaf 1 oktober gelden weer de normale peilen van het peilbesluit. De volgende keer dat het peil weer uit mag zakken is in 2020.

Riet

De Rijnstrangen is het belangrijkste gebied voor riet- en moerasvogels in de Gelderse Poort, zoals Roerdomp en Woudaapje. Riet is gebaat bij een fluctuerend peil: rietwortels moeten incidenteel droogvallen om te kunnen uitbreiden en nieuwe scheuten te kunnen vormen. Door een tijdelijke peilverlaging kan de Oude Rijn gedeeltelijk veranderen in een smalle rivier met brede moerassige (riet)oevers. Op deze drooggevallen oevers kan het riet zich vervolgens uitbreiden.

Stuw

Het lagere peil op de Oude Rijn kan optreden op het traject van gemaal Kandia tot aan de eerstvolgende stuw. Deze stuw zorgt ervoor dat het peil bovenstrooms van deze stuwen niet uitzakt. Dit laatste is van belang voor de naastgelegen landbouwgronden.