Start aanleg drempels

Gepubliceerd op 7 februari 2014

Het waterschap is voornemens om het waterpeil in de Oude Rijn aan te passen om de verdroging van de Rijnstrangen te bestrijden en de kwaliteit en de diversiteit van de natuur in het gebied te verhogen. Daarom leggen we de komende periode twee drempels aan in de Oude Rijn.

De werkzaamheden

Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte B.V. legt de drempels (ofwel schotbalkstuwen) in opdracht van het waterschap aan. Eén drempel komt in de Noordstrang nabij de aantakking op de Oude Rijn. De andere
drempel wordt aangelegd in de Oude Rijn bij de Eendenpoelse Buitenpolder.

Aan en afvoer van materieel en materialen vindt plaats over gronden van Stichting Twickel en Staatsbosbeheer.

Perspectief

Planning

De werkzaamheden aan de Noordstrang zijn gestart in de eerste week van februari 2014. Gelijktijdig startten ook de werkzaamheden bij de Eendenpoelse Buitenpolder. Zoals nu voorzien duren de werkzaamheden tot eind maart 2014.