Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

De Rijnstrangen zijn onderdeel van het Natura 2000 gebied de Gelderse Poort, een waardevol natuurgebied. De provincie Gelderland heeft het gebied de functie van ‘natte natuur' toegewezen.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin voor Europa belangrijke planten en dieren voorkomen. De Europese Commissie heeft een aantal dier- en plantsoorten in de Gelderse Poort aangewezen, waarvoor het gebied geschikt leefgebied moet zijn of worden.

Naast Natura 2000 staat het gebied ook op de TOP-lijst. Op deze lijst staan natuurgebieden waarin de verdroogde natuur moet worden hersteld. De provincie heeft daarbij de wens om het waterbeheer in het Rijnstrangengebied meer af te stemmen op de functie natuur.