Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 18 december 2015

Het verhogen van het waterpeil is nodig om verdroging van de Rijnstrangen te bestrijden en de kwaliteit en diversiteit van de natuur in het gebied te vergroten.

Van Roerdomp tot Woudaapje

De Rijnstrangen is het belangrijkste gebied voor riet- en moerasvogels in de Gelderse Poort. Daarbij moet u onder andere denken aan de Roerdomp, de Grote karekiet, de Snor, de Bruine kiekedief en het Woudaapje. Beter riet zorgt voor een betere leefomgeving voor deze kwetsbare riet - en moerasvogels. Voor deze vogels is het verhogen van de waterstand in de Oude Rijn belangrijk, omdat zo verruiging en/of verbossing van het riet wordt tegen gegaan.