Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Om het peil in de Oude Rijn te verhogen zijn twee ‘drempels' in de Oude Rijn geplaatst.

Iets natter

Hierdoor wordt het minimum oppervlaktewaterpeil met 25 tot 45 centimeter verhoogd en het maximum oppervlaktewaterpeil gaat in het groeiseizoen met maximaal 30 centimeter omlaag. Het wordt dus gemiddeld over het hele jaar heen natter, maar in het groeiseizoen wordt bij hogere waterstanden eerder ingegrepen. Zo blijven de gronden van het Rijnstrangengebied geschikt voor landbouwkundig gebruik.

Voor- en nadelen

Het vernatten is gunstig voor de natuur en voor hoger gelegen landbouwpercelen, doordat in droge perioden minder vaak beregend hoeft te worden. Lager gelegen percelen worden echter ook 'natter'. Hier kunnen boeren nadeel van ondervinden. Zo moeten ze bijvoorbeeld langer wachten voordat ze met zware machines het land op kunnen of moeten ze andere bewerkingstechnieken toepassen. Mogelijke vermindering van de economische gebruikswaarde op sommige lager gelegen percelen wordt gecompenseerd.