Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Overijssel maakten samen afspraken gemaakt over het uitvoeren van diverse waterprojecten in de periode tot en met 2014. Deze waren vastgelegd in een zogenaamde waterovereenkomst. De projecten zijn uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede)mogelijk gemaakt door de provincie. In dit project is daarnaast nauw samengewerkt met de gemeente Hof van Twente.