Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Vispasseerbaarheid

Stuwen vormen onneembare hindernissen voor vissen in hun natuurlijke trek. Daarom hebben we in totaal in de Buurserbeek en de Schipbeek 21 vispassages aangelegd. Zo kunnen de vissen weer door de hele beek trekken om bovenstrooms te paaien (het voortplantingsgedrag van vissen). En verbetert de visstand.

Verbindingszone

De Buurserbeek en de Schipbeek zijn aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ), die migratie van diverse planten en dieren mogelijk moet maken. De beek is zo ingericht dat hij geschikt is voor vissen die van stroming houden. Dat betekent dat we naast de aanleg van vispassages ook oevers natuurlijker hebben ingericht.

Buurserbeek / Schipbeek

De Buurserbeek ontspringt in Duitsland en stroomt zuidelijk van Haaksbergen naar de Rietmolen en Diepenheim. In Diepenheim verandert de naam in Schipbeek en stroomt de beek via Markelo en Bathmen bij Deventer in de IJssel. De Buuserbeek en de Schipbeek samen zijn ongeveer 58 km lang. We hebben in de Buurserbeek en de Schipbeek in totaal 21 vispassages aangelegd. Het grondgebruik langs de beken is voornamelijk agrarisch. Behalve landbouw is er langs de beken ook veel recreatie.