Schipbeek (Nieuwe sluis - Zandvang- Borculoseweg)


Schipbeek (Nieuwe sluis - Zandvang - Borculoseweg)

De Schipbeek en de Buurserbeek zijn natuurlijker ingericht. Hierdoor wordt het water schoner. Planten, dieren en mensen profiteren ervan. Ook creëerden we meer ruimte om water langer vast te houden in natte tijden. Zo beperken we wateroverlast elders.

Schipbeek

schipbeek

Contact

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de projectleider, Fokke van Zeijl, f.vanzeijl@wrij.nl