Definitief projectplan ter inzage

Gepubliceerd op 18 maart 2014

Het projectplan voor dit project is op 25 februari 2014 definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden en is digitaal te raadplegen.