Ontwerp projectplan ter inzage

Gepubliceerd op 22 november 2013

De afgelopen periode zijn de plannen uitgewerkt en is een projectplan opgesteld. Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is vanaf vandaag digitaal te raadplegen. Wilt u een zienswijze naar voren brengen volgt u dan de link.