Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Overijssel hebben samen afspraken gemaakt over het uitvoeren van diverse waterprojecten. Deze zijn vastgelegd in een zogenaamde waterovereenkomst. De projecten worden uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede)mogelijk gemaakt door de provincie.


Provincie Overijssel