Wat hebben we gedaan?

Gepubliceerd op 29 januari 2016

Op het traject van de Schipbeek tussen de nieuwe sluis - de zandvang (lokale verbreding van de beek waarin zand sedimenteert zodat het niet de beek stroomafwaarts verondiept) en de Borculoseweg (ten noordwesten van Neede) richtten we over een afstand van ongeveer 0,6 km oever(s) natuurlijk (minder steil) in. Zo maken we het planten en dieren in en om het water zo gemakkelijk mogelijk om te leven.

Vissen kunnen nu dankzij een vispassage langs de stuw op het traject zwemmen.

Op het traject creëerden we ook ruimte om water te bergen in perioden met veel neerslag. Zo beperken we wateroverlast elders.