Werkzaamheden gestart

Gepubliceerd op 28 oktober 2014

Op maandag 27 oktober 2014 is gestart met de uitvoering. De werkzaamheden nemen, mede afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 1,5 maand in beslag en zullen eind december 2014 worden afgerond.