Partners

Gepubliceerd op 28 oktober 2014

Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Gelderland werken samen aan een mooi en vitaal Gelderland. Zij hebben samen afspraken gemaakt over het uitvoeren van diverse waterprojecten in de periode tot en met 2014. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde waterovereenkomst. De projecten worden uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede) mogelijk gemaakt door de provincie.