Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 28 oktober 2014

Bij de monding van de Aa-strang in de Oude IJssel legden we een stapsteen en natuurlijke oevers aan.

Stapsteen

We legden een zogenaamde natte stapsteen aan met een totale oppervlakte van 2,5 ha. die in open verbinding staat met zowel de Oude IJssel als de Aa-Strang. Een stapsteen is een mini-natuurgebied waar dieren kunnen uitrusten en fourageren en waar planten zich kunnen vestigen. Door langs de Aa-Strang en de Oude IJssel meerdere stapstenen aan te leggen is er een verbinding ontstaan tussen de grotere natuurgebieden in Nederland en Duitsland. In de stapstenen kunnen we ook tijdelijk water parkeren in natte perioden. Zo beperken we de wateroverlast op plaatsen waar dit tot overlast leidt.

Natuurlijke oevers

Over een afstand van ongeveer 1 km. waar de Aa-strang in de Oude IJssel stroomt richtten we de oevers natuurlijker in. Op de flauwere oevers kunnen planten groeien en dieren vinden er bescherming.

Nieuwe natuur

De natte inrichting met waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) maakt onderdeel uit van een laag gelegen gebied met een totale oppervlakte van 8,5 ha dat in het natuurbeheerplan van de provincie is aangemerkt als nieuwe natuur. Hiervoor is door middel van vrijwillige kavelruil (Engbergen-Voorst) grond beschikbaar gekomen. De natte ecologische stapsteen is in eigendom van het waterschap. De functie van de overige 6 ha van is omgevormd van ‘agrarisch’ naar ‘natuur’.