Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

In de zomer van 2013 is de oude zuivering gesloopt. Aansluitend is begonnen met de bouw van de nieuwe zuivering. De nieuwe nabezinktank is eind 2013 in bedrijf gegaan.

In de zomer van 2014 is het project afgerond.