Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

In 2011 zijn er diverse breuken opgetreden in de rioolwaterpersleiding Loo-Groessen. Naar aanleiding van deze breuken is er onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de leiding. Uit dit onderzoek bleek dat de leiding op meerdere plaatsen kwalitatief slecht is. Op basis van dit onderzoek is er een advies uitgebracht om de leiding in zijn geheel te vervangen.