Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Het waterschap verwijdert in het voorjaar van 2013 de rioolwaterleiding in het Berkeldal tussen Lochem en Zutphen.

De werkzaamheden in het landelijk gebied verlopen goed. Tussen de Dochterenseweg in Lochem en het Berkelpark in Zutphen is de leiding al verwijderd. In de zomer zijn de werkzaamheden uitgebreid naar de bebouwde kom in Lochem en de N346. In Lochem is begonnen in de Hoeflingweg en daarna vinden de werkzaamheden plaats bij het gemaal aan de Haalmansweg. Vanaf 1 juli is gestart met de werkzaamheden aan de N346. Deze provinciale weg wordt niet opgebroken. GMB perst namelijk een stalen mantelbuis om de AC-leiding heen. Vervolgens is het mogelijk om de asbestcement leiding te verwijderen. Het grote voordeel is dat de weg niet wordt afgezet en opgebroken.


Planning