Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Ruimte maken voor de Berkel

De oude leiding was gemaakt van een mengsel van een klein beetje asbest en cement. Asbest is schadelijk als het vrij kan komen. Bijvoorbeeld als de rioolwaterleiding breekt. Reden genoeg dus om de oude leiding te verwijderen. Met het verwijderen van de leiding maken we bovendien ruimte om de Berkel weer te kunnen laten slingeren.

De werkzaamheden vinden vooral plaats in het landelijk gebied. Met de betrokken grondeigenaren zijn afspraken gemaakt.

Het verwijderen van de leiding is niet schadelijk voor de omgeving. Een asbestdeskundige begeleidt alle werkzaamheden. Bij het opruimen van eventuele scherven zullen de medewerkers speciale beschermende kleding dragen (mondkapjes / witte pakken).

Meer informatie over de uitvoering vindt u in de folder aan de rechterkant van deze pagina.

Gescheiden en duurzaam

Het nieuwe rioolwatertransportsysteem tussen Lochem en Zutphen bestaat uit 2 transportleidingen, 1 voor huishoudelijke afvalwater van Lochem en omstreken en 1 voor industriële afvalwater afkomstig van Friesland Campina. Het transportsysteem heeft een totale lengte van 17 km en bestaat uit 2 leidingen. De lengte van alle boringen te samen bedraagt ruim 1500 meter. De twee transportleidingen (persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi)) transporteren het huishoudelijk en industrieel afvalwater naar de rioolwaterzuiveringinstallatie te Zutphen, waar het schoon wordt gemaakt. De buizen zijn gemaakt van ‘glasvezel versterkt kunststof', een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal.

Persleiding

Normale rioolbuizen lopen een beetje af en komen daardoor steeds dieper in de grond te liggen. Praktisch gezien kan dat niet veel dieper dan vijf meter onder het oppervlak. Je moet dan namelijk heel veel grond weggraven. En dat kost meestal teveel geld. Als de buis de maximale diepte heeft bereikt moet een gemaal het water weer omhoog pompen. In een volgend riool loopt het dan weer vanzelf naar beneden.

Die normale rioolbuizen zijn niet altijd aantrekkelijk. Als er onder de grond te weinig ruimte is. Of het afvalwater grote afstanden moet afleggen zonder dat er nieuw rioolwater bijkomt. In die gevallen leggen we de buizen niet schuin, maar duwt een gemaal (een soort pomp) het afvalwater door de buis. Dit noemen we een persleiding. Persleidingen worden veel gebruikt om grote hoeveelheden afvalwater te transporteren van de stad naar de RWZI. (rioolwaterzuivering) [bron: Rioned]

Schoon water

Waterschap Rijn en IJssel verwerkt het afvalwater van bijna 600.000 inwoners en 20.000 bedrijven. Het water wordt opgevangen in het riool. Rioolleidingen en -gemalen vervoeren dit vieze water (onder druk) naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties die het water zuiveren. Daarna wordt het weer teruggebracht in het oppervlaktewater. Waterschap Rijn en IJssel heeft verspreid over het hele werkgebied veertien rioolwaterzuiveringsinstallaties.