Partners

Gepubliceerd op 5 maart 2015

Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Gelderland werken samen aan een mooi en vitaal Gelderland. Zij maakten samen afspraken over het uitvoeren van diverse waterprojecten in de periode tot en met 2014. Deze waren vastgelegd in de zogenaamde waterovereenkomst. De projecten zijn uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede) mogelijk gemaakt door de provincie.