Wat hebben we gedaan?

Gepubliceerd op 29 januari 2016

Bij Voorst (gemeente Oude IJsselstreek) maakten we de bestaande stuw in de Aa-strang vispasseerbaar. Vissen zoals o.a. winde, snoek, baars, blankvoorn, brasem en paling kunnen nu weer stroomopwaarts zwemmen. Ook legden we een stapsteen aan. Een nieuw stuk fietspad maakt alles toegankelijk.

Twee in één

Er is gekozen voor een een omleiding (bypass) om de stuw heen waarin we twee typen vispassages combineren. Bovenstrooms in de bypass is een compacte vispassage aangelegd, van het type ‘de Wit'. Het voordeel van deze passage is dat ze ongevoelig is voor waterpeilfluctuaties. Als er weining water in de beek stroomt blijft deze ook nog goed werken. Bovendien is voor deze vispassage weinig ruimte nodig en hij is relatief goedkoop in aanleg en beheer en onderhoud.

Benedenstrooms in de bypass legden we een vispassage aan met 13 trapstreden (cascades). De cascades zijn zo vormgegeven dat ze zolang mogelijk blijven functioneren, ook als er weinig water in de beek zit. Gebruik van stortsteen in de cascades geeft meer variatie in stroomsnelheden, biedt voldoende leefruimte voor vissen die van stroming houden en het ziet er mooi uit.

Natte natuur

Langs de Aa-strang en de verlegde beek 'Braakhinter waterleiding' richtten we over 0,25 km oevers natuurlijker in. Natuurlijk betekent minder steil. Ook legden we een stapsteen aan. Hiervoor zijn de Braakhinter Waterleiding en de hierin liggende stuw ongeveer 100 meter verplaatst. In de stapsteen kunnen we in natte perioden water tijdelijk parkeren om zo wateroverlast elders te voorkomen.

Fietsen van Doesburg tot Bocholt

Binnen dit project realiseerden we bovendien 1,2 km fietspad aan vanaf de brug in de Voorstsestraat (Schevebrug) tot aan de Stakenborgseweg. Hierdoor is het in te richten gebied ook toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Dit fietspad maakt onderdeel uit van de fietsroute langs de Oude IJssel van Doesburg tot Bocholt.

Havezathe

De eigenaar van de Havezathe heeft vergevorderde plannen om deze te restaureren en in te richten als vakantieverblijf.