Waterlicht


Naar de projectenkaart

Trailer

Van 26 februari tot en met 1 maart 2015 verscheen Waterlicht in de hoogwatergeul van de IJssel bij Westervoort. Waterlicht toont Nederland zonder dijken. Een virtuele overstroming van de wereldberoemde kunstenaar Daan Roosegaarde, ontwikkeld in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel. In totaal mocht Waterlicht 20.000 bezoekers verwelkomen.

Contact

Vragen? Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl of (0314) 369369

Waterlicht op twitter