Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 19 februari 2015

Ons land is een van de laagst gelegen delta’s in de wereld. Hier stromen de grote rivieren van Noordwest Europa in de Noordzee. Lange tijd was ons land daardoor schier onbewoonbaar. Toen de Romeinen tweeduizend jaar geleden ons land ontdekten vroegen ze zich zelfs af of dit land was of water.

Land uit water

De Nederlanders hebben van dit Waterland de veiligste delta ter wereld gemaakt. Dijken, kanalen, stuwen, en gemalen beschermen ons land tegen overstromingen. En door water weg te pompen en af te voeren maakten we land uit water.

Kunstwerk Nederland

Nederland is daarmee voor een groot deel kunstmatig aan het water onttrokken. Nederland is daarmee één groot kunstwerk. Waterlicht maakt dat kunstwerk zichtbaar. Waterlicht laat u ervaren hoe diep wij onder water leven; toont Nederland zonder waterbeheer.